Hammarby vs Orebro over-under odds comparison (13 Sep 2015 14:00)


 Updating livescore (minutes and scores) (5 seconds per update) !18bet
Update time
Sep 10, 16:39
2.5-3
u
0.98
0.90
Aug 29, 12:19
2.5-3
u
0.79
1.10
Aug 29, 12:34
2.5-3
u
0.85
1.03
Sep 05, 13:34
2.5-3
u
0.83
1.05
Sep 06, 10:54
2.5-3
u
0.80
1.09
Sep 07, 12:00
3
u
1.00
0.88
Sep 11, 17:22
3
u
1.04
0.85
Sep 12, 02:03
3
u
1.02
0.87
Sep 12, 07:50
3
u
1.09
0.81
Sep 12, 08:46
3
u
1.08
0.81
Sep 12, 14:38
3
u
0.96
0.93
Sep 12, 15:39
3
u
0.96
0.92
Sep 12, 16:09
3
u
0.96
0.93
Sep 12, 16:55
3
u
0.94
0.95
Sep 12, 18:01
3
u
1.05
0.83
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.81
1.08
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.98
0.91
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.02
0.86
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.88
1.01
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.04
0.84
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.88
1.01
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.02
0.87
Sep 12, 18:31
2
u
0.80
1.10
Sep 12, 18:34
2
u
0.99
0.90
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.80
1.10
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.90
0.98
Sep 12, 18:45
1.5
u
0.80
1.10
Sep 12, 18:49
1.5
u
0.84
1.05
Sep 12, 18:53
1.5
u
0.85
1.04
Sep 12, 18:58
1.5
u
0.84
1.05
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.93
0.95
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.09
0.80
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.85
1.04
Sep 12, 19:16
1
u
0.72
1.22
Sep 12, 19:20
1
u
0.91
0.97
Sep 12, 19:22
1
u
1.14
0.76
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.83
1.06
Sep 12, 19:28
0.5-1
u
0.97
0.92
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.78
1.13
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.84
1.05
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.17
0.73
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.38
0.59
Sep 12, 19:43
1.5
u
1.95
0.37
Sep 12, 19:46
1.5
u
2.67
0.24
10bet
Update time
Sep 10, 18:01
2.5-3
u
0.95
0.86
Sep 11, 06:30
2.5-3
u
0.94
0.86
Sep 11, 20:09
2.5-3
u
0.95
0.86
Aug 28, 17:26
2.5-3
u
0.80
0.99
Aug 29, 08:19
2.5-3
u
0.73
1.06
Aug 29, 12:25
2.5-3
u
0.74
1.05
Aug 29, 12:41
2.5-3
u
0.80
0.99
Aug 29, 15:22
2.5-3
u
0.80
0.98
Aug 31, 07:51
2.5-3
u
0.80
0.98
Aug 31, 09:58
2.5-3
u
0.80
0.99
Aug 31, 16:20
2.5-3
u
0.80
0.98
Aug 31, 18:32
2.5-3
u
0.80
0.99
Sep 02, 11:38
2.5-3
u
0.79
1.00
Sep 02, 13:26
2.5-3
u
0.80
0.99
Sep 03, 08:44
2.5-3
u
0.79
1.00
Sep 03, 09:18
2.5-3
u
0.80
0.99
Sep 06, 09:36
3
u
0.97
0.81
Sep 06, 10:49
3
u
0.96
0.81
Sep 06, 18:01
3
u
0.99
0.84
Sep 09, 09:16
3
u
0.97
0.85
Sep 09, 10:45
3
u
0.99
0.84
Sep 09, 18:15
3
u
1.01
0.85
Sep 11, 17:14
3
u
1.02
0.85
Sep 11, 17:40
3
u
1.04
0.83
Sep 12, 08:00
3
u
1.05
0.81
Sep 12, 08:40
2.5-3
u
0.84
1.03
Sep 12, 12:43
3
u
1.03
0.84
Sep 12, 14:37
3
u
0.94
0.91
Sep 12, 15:22
3
u
0.95
0.90
Sep 12, 18:01
3
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:03
2.5-3
u
0.83
1.03
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.85
1.02
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.95
0.90
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.98
0.87
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:13
2.5
u
0.83
1.03
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.85
1.01
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.92
0.92
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.98
0.87
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.03
0.84
Sep 12, 18:21
2-2.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.85
1.01
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.98
0.87
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:29
2-2.5
u
1.10
0.78
Sep 12, 18:30
2
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:31
2-2.5
u
1.10
0.78
Sep 12, 18:32
2
u
0.85
1.01
Sep 12, 18:33
2
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:34
2
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:36
1.5-2
u
0.81
1.06
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.85
1.01
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.87
0.98
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.92
0.92
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
1.01
0.85
Sep 12, 18:45
1.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:02
1.5-2
u
1.10
0.78
Sep 12, 19:03
1.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.92
0.92
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.95
0.90
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.06
0.81
Sep 12, 19:11
1-1.5
u
0.78
1.10
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.87
0.98
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
0.98
0.87
Sep 12, 19:17
1
u
0.76
1.13
Sep 12, 19:18
1
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:19
1
u
0.90
0.95
Sep 12, 19:21
1
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:23
1
u
1.14
0.74
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.87
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.98
0.87
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.06
0.81
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.81
1.06
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.85
1.01
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.98
0.87
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.25
0.68
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.46
0.58
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.83
0.46
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.43
0.33
Sep 12, 19:46
1.5
u
3.05
0.26
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.65
0.21
Sep 12, 19:49
1.5
u
4.79
0.14
Sep 12, 19:51
1.5
u
5.26
0.12
Sep 12, 19:53
1.5
u
5.97
0.10
ladbrokes
Update time
Sep 10, 19:11
2.5-3
u
0.93
0.85
crown
Update time
Sep 12, 01:12
2.5-3
u
0.96
0.90
Sep 12, 23:34
2.5-3
u
0.96
0.92
Aug 29, 13:38
2.5-3
u
0.85
1.01
Aug 29, 20:51
2.5-3
u
0.80
1.06
Aug 30, 08:51
2.5-3
u
0.85
1.01
Aug 30, 09:21
2.5-3
u
0.80
1.06
Sep 05, 02:34
2.5-3
u
0.80
1.06
Sep 05, 02:36
2.5-3
u
0.80
1.06
Sep 05, 02:38
2.5-3
u
0.80
1.06
Sep 06, 10:35
3
u
0.96
0.90
Sep 08, 10:19
3
u
1.00
0.86
Sep 09, 11:03
3
u
0.97
0.89
Sep 09, 11:07
3
u
1.00
0.86
Sep 10, 05:42
3
u
0.96
0.90
Sep 11, 17:00
3
u
0.90
0.98
Sep 11, 17:10
3
u
1.05
0.83
Sep 11, 17:12
3
u
1.03
0.85
Sep 11, 17:14
3
u
1.00
0.88
Sep 11, 17:18
3
u
1.03
0.85
Sep 11, 17:19
3
u
1.02
0.86
Sep 11, 17:21
3
u
1.00
0.88
Sep 11, 17:37
3
u
1.01
0.87
Sep 11, 17:44
3
u
1.00
0.88
Sep 11, 17:46
3
u
1.01
0.87
Sep 11, 17:49
3
u
0.99
0.89
Sep 11, 17:49
3
u
0.98
0.90
Sep 11, 23:51
3
u
0.99
0.89
Sep 11, 23:52
3
u
0.96
0.90
Sep 11, 23:55
3
u
0.99
0.89
Sep 12, 04:21
3
u
1.00
0.88
Sep 12, 07:47
3
u
1.06
0.82
Sep 12, 14:32
3
u
0.93
0.95
Sep 12, 14:34
3
u
0.96
0.92
Sep 12, 14:52
3
u
0.93
0.95
Sep 12, 15:26
3
u
0.92
0.96
Sep 12, 15:45
3
u
0.93
0.95
Sep 12, 15:45
3
u
0.94
0.94
Sep 12, 16:08
3
u
0.97
0.91
Sep 12, 16:09
3
u
0.94
0.94
Sep 12, 16:39
3
u
0.92
0.96
Sep 12, 16:41
3
u
0.91
0.97
Sep 12, 16:42
3
u
0.90
0.98
Sep 12, 16:44
3
u
0.92
0.96
Sep 12, 16:44
3
u
0.90
0.98
Sep 12, 16:50
3
u
0.92
0.96
Sep 12, 16:53
3
u
0.91
0.97
Sep 12, 18:00
3
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:01
3
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:01
3
u
1.02
0.85
Sep 12, 18:02
3
u
1.05
0.82
Sep 12, 18:02
3
u
1.04
0.83
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.82
1.05
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.87
1.00
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.89
0.98
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.91
0.96
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.93
0.94
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.92
0.95
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.89
0.98
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.93
0.94
Sep 12, 18:10
2.5-3
u
0.95
0.92
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.95
0.92
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.01
0.86
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
0.98
0.89
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.01
0.86
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.03
0.84
Sep 12, 18:13
2.5
u
0.80
1.07
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.83
1.04
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.80
1.07
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.83
1.04
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.85
1.02
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.87
1.00
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.88
0.99
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.89
0.98
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.91
0.96
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.94
0.93
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.91
0.96
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.93
0.94
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.95
0.92
Sep 12, 18:19
2.5
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:19
2.5
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.00
0.87
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.02
0.85
Sep 12, 18:22
2.5
u
1.04
0.83
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.80
1.07
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.82
1.05
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.85
1.02
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.88
0.99
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.89
0.98
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.92
0.95
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.95
0.92
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.02
0.85
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.05
0.82
Sep 12, 18:29
2-2.5
u
1.07
0.80
Sep 12, 18:30
2-2.5
u
1.11
0.77
Sep 12, 18:30
2
u
0.80
1.07
Sep 12, 18:31
2
u
0.82
1.05
Sep 12, 18:32
2
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:32
2
u
0.87
1.00
Sep 12, 18:33
2
u
0.91
0.96
Sep 12, 18:34
2
u
0.93
0.94
Sep 12, 18:35
2
u
0.97
0.90
Sep 12, 18:35
2
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:35
2
u
1.01
0.86
Sep 12, 18:36
2
u
1.04
0.83
Sep 12, 18:37
2
u
1.01
0.86
Sep 12, 18:37
2
u
1.04
0.83
Sep 12, 18:37
2
u
1.07
0.80
Sep 12, 18:38
2
u
1.11
0.77
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.80
1.07
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.82
1.05
Sep 12, 18:40
1.5-2
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.90
0.97
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.94
0.93
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.95
0.92
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
0.98
0.89
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
0.99
0.88
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
1.01
0.86
Sep 12, 18:45
1.5-2
u
1.04
0.83
Sep 12, 18:46
1.5-2
u
1.06
0.81
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.82
1.05
Sep 12, 18:48
1.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 18:57
1.5
u
0.81
1.06
Sep 12, 18:59
1.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:05
1.5
u
0.86
1.01
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.89
0.98
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.92
0.95
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.94
0.93
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.96
0.91
Sep 12, 19:09
1.5
u
0.99
0.88
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.02
0.85
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.04
0.83
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.07
0.80
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.09
0.78
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.13
0.75
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.07
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.82
1.05
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.84
1.03
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.86
1.01
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.89
0.98
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.92
0.95
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.95
0.92
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.97
0.90
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.00
0.87
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.06
0.81
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.06
0.81
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.11
0.77
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.13
0.75
Sep 12, 19:17
1-1.5
u
1.16
0.73
Sep 12, 19:17
1-1.5
u
1.20
0.70
Sep 12, 19:18
1
u
0.88
0.99
Sep 12, 19:18
1
u
0.90
0.97
Sep 12, 19:19
1
u
0.93
0.94
Sep 12, 19:20
1
u
0.96
0.91
Sep 12, 19:20
1
u
1.00
0.87
Sep 12, 19:20
1
u
1.02
0.85
Sep 12, 19:21
1
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:21
1
u
1.07
0.80
Sep 12, 19:22
1
u
1.13
0.75
Sep 12, 19:22
1
u
1.16
0.73
Sep 12, 19:23
1
u
1.20
0.70
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.73
1.16
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.75
1.13
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.80
1.07
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.82
1.05
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.86
1.01
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.89
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.92
0.95
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.89
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.92
0.95
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.94
0.93
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
0.98
0.89
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
0.95
0.92
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
0.98
0.89
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.01
0.86
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.03
0.84
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.07
0.80
Sep 12, 19:30
1.5-2
u
1.09
0.78
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.78
1.09
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.80
1.07
Sep 12, 19:32
1.5
u
0.83
1.04
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.86
1.01
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.90
0.97
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.94
0.93
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.97
0.90
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.99
0.88
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.01
0.86
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.05
0.82
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.07
0.80
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.11
0.77
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.13
0.75
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.17
0.72
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.25
0.67
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.28
0.65
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.23
0.68
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.28
0.65
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.26
0.66
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.29
0.64
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.35
0.61
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.31
0.63
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.36
0.60
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.40
0.58
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.51
0.53
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.61
0.49
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.78
0.43
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.85
0.41
Sep 12, 19:43
1.5
u
1.96
0.38
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.00
0.37
Sep 12, 19:44
1.5
u
1.88
0.41
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.04
0.37
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.08
0.36
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.17
0.34
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.27
0.32
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.38
0.30
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.12
0.20
Sep 12, 19:48
1.5
u
3.44
0.17
Sep 12, 19:48
1.5
u
3.70
0.15
Sep 12, 19:50
1.5
u
3.22
0.19
Sep 12, 19:51
1.5
u
3.44
0.17
Sep 12, 19:51
1.5
u
3.84
0.14
Sep 12, 19:52
1.5
u
4.54
0.10
wewbet
Update time
Sep 12, 23:28
2.5-3
u
0.97
0.92
Sep 13, 05:29
2.5-3
u
0.98
0.91
Aug 29, 13:42
2.5-3
u
0.86
1.01
Aug 29, 20:49
2.5-3
u
0.81
1.06
Aug 29, 20:50
2.5-3
u
0.86
1.01
Aug 29, 20:52
2.5-3
u
0.81
1.06
Aug 29, 20:53
2.5-3
u
0.86
1.01
Aug 29, 20:54
2.5-3
u
0.81
1.06
Aug 30, 08:49
2.5-3
u
0.86
1.01
Aug 30, 09:22
2.5-3
u
0.81
1.06
Sep 06, 10:31
3
u
0.97
0.90
Sep 06, 10:32
2.5-3
u
0.81
1.06
Sep 06, 10:33
3
u
0.97
0.90
Sep 08, 10:14
3
u
1.01
0.86
Sep 08, 10:17
3
u
0.97
0.90
Sep 08, 10:18
3
u
1.01
0.86
Sep 09, 10:57
3
u
0.98
0.89
Sep 09, 11:06
3
u
1.01
0.86
Sep 10, 05:41
3
u
0.97
0.90
Sep 11, 17:00
3
u
0.91
0.98
Sep 11, 17:10
3
u
1.06
0.83
Sep 11, 17:11
3
u
1.04
0.85
Sep 11, 17:14
3
u
1.01
0.88
Sep 11, 17:18
3
u
1.03
0.86
Sep 11, 17:21
3
u
1.01
0.88
Sep 11, 17:37
3
u
1.02
0.87
Sep 11, 17:41
3
u
1.01
0.88
Sep 11, 17:47
3
u
1.02
0.87
Sep 11, 17:49
3
u
1.00
0.89
Sep 11, 17:51
3
u
0.99
0.90
Sep 11, 23:54
3
u
1.00
0.89
Sep 11, 23:56
3
u
0.97
0.90
Sep 11, 23:56
3
u
1.00
0.89
Sep 12, 04:19
3
u
1.01
0.88
Sep 12, 04:20
3
u
1.00
0.89
Sep 12, 04:21
3
u
1.01
0.88
Sep 12, 04:22
3
u
1.00
0.89
Sep 12, 04:23
3
u
1.01
0.88
Sep 12, 05:03
2.5-3
u
0.78
1.12
Sep 12, 05:04
3
u
1.01
0.88
Sep 12, 07:47
3
u
1.07
0.82
Sep 12, 14:32
3
u
0.94
0.95
Sep 12, 14:35
3
u
0.97
0.92
Sep 12, 14:53
3
u
0.94
0.95
Sep 12, 15:27
3
u
0.93
0.96
Sep 12, 15:46
3
u
0.95
0.94
Sep 12, 16:25
3
u
0.92
0.97
Sep 12, 16:26
3
u
0.95
0.94
Sep 12, 16:38
3
u
0.94
0.95
Sep 12, 16:40
3
u
0.89
1.00
Sep 12, 16:41
3
u
0.88
1.01
Sep 12, 16:43
3
u
0.93
0.96
Sep 12, 16:44
3
u
0.91
0.98
Sep 12, 16:50
3
u
0.93
0.96
Sep 12, 16:53
3
u
0.92
0.97
Sep 12, 18:01
3
u
1.01
0.89
Sep 12, 18:02
3
u
1.07
0.83
Sep 12, 18:04
3
u
1.06
0.84
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:20
2.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:21
2.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.87
1.03
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.91
0.99
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:29
2-2.5
u
1.09
0.81
Sep 12, 18:31
2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:32
2
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:34
2
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:35
2
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:37
2
u
1.06
0.84
Sep 12, 18:38
2
u
1.09
0.81
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:45
1.5-2
u
1.06
0.84
Sep 12, 18:46
1.5-2
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:48
1.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:49
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:58
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:00
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.12
0.79
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.91
0.99
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.05
0.85
Sep 12, 19:17
1-1.5
u
1.15
0.76
Sep 12, 19:18
1
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:20
1
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:21
1
u
1.05
0.85
Sep 12, 19:23
1
u
1.18
0.74
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.77
1.14
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.84
1.06
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.91
0.99
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.03
0.87
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 19:32
1.5
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.09
0.81
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.20
0.73
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.30
0.66
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.43
0.59
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.64
0.50
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.01
0.39
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.13
0.37
Sep 12, 19:46
1.5
u
2.44
0.31
188bet
Update time
Sep 13, 05:29
2.5-3
u
0.99
0.91
Aug 29, 13:36
2.5-3
u
0.87
1.03
Aug 29, 20:46
2.5-3
u
0.82
1.08
Aug 30, 08:48
2.5-3
u
0.87
1.03
Aug 30, 09:15
2.5-3
u
0.82
1.08
Sep 06, 10:27
3
u
0.98
0.92
Sep 08, 10:09
3
u
1.02
0.88
Sep 09, 10:57
3
u
0.99
0.91
Sep 09, 11:00
3
u
1.02
0.88
Sep 10, 05:38
3
u
0.98
0.92
Sep 11, 17:00
3
u
0.92
0.98
Sep 11, 17:10
3
u
1.07
0.83
Sep 11, 17:12
3
u
1.02
0.88
Sep 11, 17:17
3
u
1.05
0.85
Sep 11, 17:20
3
u
1.02
0.88
Sep 11, 17:35
3
u
1.05
0.85
Sep 11, 17:37
3
u
1.03
0.87
Sep 11, 17:41
3
u
1.02
0.88
Sep 11, 17:47
3
u
1.03
0.87
Sep 11, 17:48
3
u
1.01
0.89
Sep 11, 17:50
3
u
1.00
0.90
Sep 11, 23:50
3
u
1.01
0.89
Sep 12, 04:16
3
u
1.02
0.88
Sep 12, 07:47
3
u
1.08
0.82
Sep 12, 13:08
3
u
1.07
0.83
Sep 12, 14:32
3
u
0.94
0.96
Sep 12, 14:34
3
u
0.97
0.93
Sep 12, 14:52
3
u
0.94
0.96
Sep 12, 15:26
3
u
0.93
0.97
Sep 12, 15:46
3
u
0.95
0.95
Sep 12, 16:08
3
u
0.98
0.92
Sep 12, 16:09
3
u
0.95
0.95
Sep 12, 16:11
3
u
0.94
0.96
Sep 12, 16:39
3
u
0.91
0.99
Sep 12, 16:41
3
u
0.93
0.97
Sep 12, 16:42
3
u
0.95
0.95
Sep 12, 16:44
3
u
0.93
0.97
Sep 12, 16:49
3
u
0.95
0.95
Sep 12, 16:52
3
u
0.94
0.96
Sep 12, 16:54
3
u
0.93
0.97
Sep 12, 17:59
3
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:00
3
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:01
3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:01
3
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:02
3
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.93
0.97
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:10
2.5-3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:13
2.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:19
2.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:22
2.5
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.93
0.97
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.06
0.84
Sep 12, 18:29
2-2.5
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:30
2-2.5
u
1.12
0.79
Sep 12, 18:30
2
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:31
2
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:32
2
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:33
2
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:34
2
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:34
2
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:35
2
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:35
2
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:36
2
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:37
2
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:38
2
u
1.12
0.79
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.91
0.99
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:45
1.5-2
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:46
1.5-2
u
1.07
0.83
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:48
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:57
1.5
u
0.82
1.08
Sep 12, 18:59
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:05
1.5
u
0.87
1.03
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.93
0.97
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.05
0.85
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.08
0.82
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.14
0.77
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.87
1.03
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.07
0.83
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.16
0.76
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.19
0.74
Sep 12, 19:17
1-1.5
u
1.21
0.72
Sep 12, 19:17
1-1.5
u
1.26
0.69
Sep 12, 19:18
1
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:18
1
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:20
1
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:20
1
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:20
1
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:20
1
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:21
1
u
1.07
0.83
Sep 12, 19:21
1
u
1.12
0.79
Sep 12, 19:22
1
u
1.19
0.74
Sep 12, 19:22
1
u
1.21
0.72
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.77
1.14
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.78
1.13
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.89
1.01
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:30
1.5-2
u
1.13
0.78
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:32
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.93
0.97
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.08
0.82
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.17
0.75
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.21
0.72
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.33
0.65
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.28
0.68
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.31
0.66
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.35
0.64
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.36
0.63
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.42
0.60
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.47
0.58
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.58
0.53
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.72
0.48
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.92
0.42
Sep 12, 19:42
1.5
u
2.00
0.40
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.12
0.37
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.17
0.38
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.38
0.34
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.27
0.36
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.38
0.34
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.50
0.32
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.63
0.30
Sep 12, 19:48
1.5
u
3.70
0.19
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.54
0.14
Sep 12, 19:50
1.5
u
3.84
0.18
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.76
0.13
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.88
0.09
Sep 12, 19:53
1.5
u
7.14
0.06
bet365
Update time
Sep 13, 05:30
2.5-3
u
0.98
0.88
Aug 29, 07:42
2.5-3
u
0.75
1.12
Aug 29, 12:12
2.5-3
u
0.78
1.10
Aug 29, 12:29
2.5-3
u
0.82
1.02
Sep 05, 13:26
2.5-3
u
0.80
1.05
Sep 06, 10:26
3
u
0.98
0.88
Sep 08, 10:12
3
u
1.00
0.85
Sep 10, 07:49
3
u
0.98
0.88
Sep 10, 17:47
3
u
1.00
0.85
Sep 10, 17:49
3
u
0.98
0.88
Sep 11, 17:02
3
u
0.90
0.95
Sep 11, 17:11
3
u
1.00
0.85
Sep 11, 17:31
3
u
1.02
0.82
Sep 11, 17:36
3
u
1.05
0.80
Sep 11, 17:38
3
u
1.02
0.82
Sep 11, 17:54
3
u
0.98
0.88
Sep 11, 23:50
3
u
1.00
0.85
Sep 12, 07:48
3
u
1.05
0.80
Sep 12, 14:32
3
u
0.92
0.92
Sep 12, 14:34
3
u
0.95
0.90
Sep 12, 14:52
3
u
0.92
0.92
Sep 12, 15:45
3
u
0.95
0.90
Sep 12, 15:55
3
u
0.92
0.92
Sep 12, 16:46
3
u
0.90
0.95
Sep 12, 16:52
3
u
0.92
0.92
Sep 12, 17:54
3
u
0.98
0.88
Sep 12, 18:01
3
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:02
3
u
1.10
0.78
Sep 12, 18:03
3
u
1.12
0.75
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.88
0.98
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.95
0.90
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.98
0.88
Sep 12, 18:10
2.5-3
u
1.00
0.85
Sep 12, 18:10
2.5-3
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
1.00
0.85
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.05
0.80
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.10
0.78
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.85
1.00
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.88
0.98
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.95
0.90
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.98
0.88
Sep 12, 18:18
2.5
u
1.00
0.85
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.05
0.80
Sep 12, 18:20
2.5
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:21
2-2.5
u
0.82
1.02
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.85
1.00
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.88
0.98
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.92
0.92
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.98
0.88
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
1.00
0.85
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.05
0.80
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.10
0.78
Sep 12, 18:29
2
u
0.80
1.05
Sep 12, 18:30
2
u
0.82
1.02
Sep 12, 18:31
2
u
0.85
1.00
Sep 12, 18:34
2
u
0.98
0.88
Sep 12, 18:35
2
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:36
1.5-2
u
0.80
1.05
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.82
1.02
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.85
1.00
Sep 12, 18:40
1.5-2
u
0.88
0.98
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.90
0.95
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.92
0.92
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
1.00
0.85
Sep 12, 18:44
1.5-2
u
1.02
0.82
Sep 12, 18:44
1.5
u
0.80
1.05
Sep 12, 18:45
1.5
u
0.82
1.02
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.85
1.00
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.88
0.98
Sep 12, 18:48
1.5
u
0.82
1.02
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.90
0.95
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.95
0.90
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.98
0.88
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.02
0.82
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.05
0.80
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.10
0.78
Sep 12, 19:11
1.5
u
1.12
0.75
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.82
1.02
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.88
0.98
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
0.98
0.88
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.12
0.75
Sep 12, 19:17
1
u
0.75
1.12
Sep 12, 19:17
1
u
0.82
1.02
Sep 12, 19:19
1
u
0.90
0.95
Sep 12, 19:20
1
u
0.92
0.92
Sep 12, 19:20
1
u
1.00
0.85
Sep 12, 19:21
1
u
1.05
0.80
Sep 12, 19:22
1
u
1.15
0.72
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.75
1.12
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.80
1.05
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.82
1.02
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.88
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.92
0.92
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.95
0.90
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
1.00
0.85
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.05
0.80
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.78
1.10
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.80
1.05
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.82
1.02
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.85
1.00
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.98
0.88
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.02
0.82
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.10
0.78
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.15
0.72
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.20
0.70
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.35
0.62
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.40
0.60
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.45
0.57
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.50
0.55
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.80
0.45
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.90
0.42
Sep 12, 19:42
1.5
u
2.10
0.38
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.25
0.35
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.35
0.32
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.65
0.28
Sep 12, 19:46
1.5
u
3.20
0.22
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.50
0.20
Sep 12, 19:48
1.5
u
3.90
0.18
Sep 12, 19:49
1.5
u
4.60
0.15
Sep 12, 19:49
1.5
u
4.90
0.14
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.25
0.12
Sep 12, 19:52
1.5
u
6.00
0.11
mansion88
Update time
Aug 29, 07:40
2.5-3
u
0.95
0.95
Aug 29, 07:41
2.5-3
u
0.79
1.12
Aug 29, 07:43
2.5-3
u
0.77
1.14
Aug 29, 12:30
2.5-3
u
0.84
1.06
Sep 06, 09:20
2.5-3
u
0.77
1.14
Sep 06, 09:41
3
u
1.04
0.86
Sep 06, 10:26
3
u
0.97
0.93
Sep 06, 10:29
3
u
1.04
0.86
Sep 11, 17:09
3
u
1.03
0.87
Sep 11, 17:10
3
u
1.02
0.88
Sep 11, 17:28
3
u
1.04
0.86
Sep 11, 17:29
3
u
1.07
0.83
Sep 11, 17:49
3
u
1.02
0.88
Sep 12, 02:57
3
u
0.97
0.93
Sep 12, 02:59
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 06:00
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 07:46
3
u
1.12
0.79
Sep 12, 07:47
3
u
1.11
0.80
Sep 12, 08:45
3
u
1.06
0.84
Sep 12, 14:31
2.5-3
u
0.79
1.12
Sep 12, 14:33
3
u
0.96
0.94
Sep 12, 15:44
3
u
1.03
0.87
Sep 12, 15:45
3
u
0.99
0.91
Sep 12, 15:56
3
u
0.95
0.95
Sep 12, 16:47
3
u
0.91
0.99
Sep 12, 16:51
3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:00
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:01
2.5-3
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:09
2.5-3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:12
2.5
u
0.77
1.14
Sep 12, 18:13
2.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.91
0.99
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:18
2.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:20
2-2.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:29
2
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:31
2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:32
2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:34
2
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:34
2
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:35
1.5-2
u
0.76
1.16
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.77
1.14
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:45
1.5
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:46
1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:46
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:52
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:58
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:04
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:08
1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:11
1-1.5
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.14
0.77
Sep 12, 19:17
1
u
0.70
1.25
Sep 12, 19:18
1
u
0.84
1.06
Sep 12, 19:18
1
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:21
1
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:22
1
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:23
1
u
1.19
0.74
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.75
1.17
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.12
0.79
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.26
0.69
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.35
0.64
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.40
0.61
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.58
0.53
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.96
0.41
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.00
0.40
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.17
0.36
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.63
0.30
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.22
0.23
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.54
0.14
Sep 12, 19:49
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:53
1.5
u
6.25
0.08
ibcbet
Update time
Aug 29, 07:41
2.5-3
u
0.95
0.95
Aug 29, 07:43
2.5-3
u
0.77
1.14
Aug 29, 12:31
2.5-3
u
0.84
1.06
Sep 06, 09:21
2.5-3
u
0.77
1.14
Sep 06, 09:41
3
u
1.04
0.86
Sep 06, 10:26
3
u
0.97
0.93
Sep 06, 10:29
3
u
1.04
0.86
Sep 11, 17:09
3
u
1.02
0.88
Sep 11, 17:28
3
u
1.04
0.86
Sep 11, 17:29
3
u
1.07
0.83
Sep 11, 17:48
3
u
1.00
0.90
Sep 11, 17:49
3
u
1.02
0.88
Sep 12, 02:57
3
u
0.97
0.93
Sep 12, 02:59
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 07:46
3
u
1.12
0.79
Sep 12, 07:47
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 07:47
3
u
1.11
0.80
Sep 12, 08:44
3
u
1.06
0.84
Sep 12, 14:31
2.5-3
u
0.79
1.12
Sep 12, 14:32
3
u
0.96
0.94
Sep 12, 16:49
3
u
0.98
0.92
Sep 12, 16:50
3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:00
3
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:01
2.5-3
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:04
2.5-3
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:09
2.5-3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:12
2.5
u
0.77
1.14
Sep 12, 18:13
2.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.91
0.99
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:18
2.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:21
2-2.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:29
2-2.5
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:29
2
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:32
2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:33
2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:33
2
u
0.96
0.94
Sep 12, 18:35
2
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:35
1.5-2
u
0.76
1.16
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.77
1.14
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:40
1.5-2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:44
1.5
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:46
1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:52
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:58
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:05
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:10
1.5
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:11
1-1.5
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.89
1.01
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:16
1-1.5
u
1.14
0.77
Sep 12, 19:17
1
u
0.70
1.25
Sep 12, 19:18
1
u
0.84
1.06
Sep 12, 19:19
1
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:21
1
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:22
1
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:23
1
u
1.19
0.74
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.75
1.17
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.12
0.79
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.26
0.69
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.35
0.64
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.40
0.61
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.58
0.53
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.96
0.41
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.00
0.40
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.17
0.36
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.63
0.30
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.22
0.23
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.54
0.14
Sep 12, 19:49
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:53
1.5
u
6.25
0.08
vcbet
Update time
Aug 29, 11:45
2.5
u
0.57
1.40
Aug 29, 12:48
2.5
u
0.65
1.25
Sep 04, 17:26
2.5
u
0.62
1.30
Sep 05, 15:53
2.5
u
0.62
1.30
Sep 05, 16:43
2.5
u
0.65
1.25
Sep 05, 23:25
2.5
u
0.65
1.25
Sep 06, 00:03
2.5
u
0.62
1.30
Sep 06, 09:21
2.5
u
0.60
1.38
Sep 06, 10:42
2.5
u
0.57
1.40
Sep 08, 11:08
2.5
u
0.60
1.38
Sep 09, 04:40
2.5
u
0.62
1.30
Sep 09, 05:46
2.5
u
0.60
1.38
Sep 10, 05:47
2.5
u
0.57
1.40
Sep 11, 17:22
2.5
u
0.62
1.30
Sep 12, 00:14
2.5
u
0.60
1.38
Sep 12, 08:02
2.5
u
0.62
1.30
Sep 12, 09:07
2.5
u
0.65
1.25
Sep 12, 14:57
2.5
u
0.55
1.45
Sep 12, 16:21
2.5
u
0.57
1.40
sbobet
Update time
Aug 29, 12:18
2.5-3
u
0.80
1.11
Aug 29, 12:39
2.5-3
u
0.86
1.04
Sep 05, 13:36
2.5-3
u
0.84
1.06
Sep 06, 10:25
2.5-3
u
0.81
1.09
Sep 07, 11:53
3
u
1.01
0.89
Sep 11, 17:09
3
u
1.08
0.82
Sep 11, 17:13
3
u
1.07
0.83
Sep 11, 17:26
3
u
1.05
0.85
Sep 11, 17:35
3
u
1.07
0.83
Sep 11, 17:50
3
u
1.01
0.89
Sep 12, 04:26
3
u
1.01
0.89
Sep 12, 07:46
3
u
1.07
0.83
Sep 12, 08:39
2.5-3
u
0.85
1.05
Sep 12, 14:25
2.5-3
u
0.83
1.07
Sep 12, 14:31
3
u
1.00
0.90
Sep 12, 14:33
3
u
0.97
0.93
Sep 12, 15:03
3
u
0.98
0.92
Sep 12, 16:36
3
u
0.96
0.94
Sep 12, 16:42
3
u
0.93
0.97
Sep 12, 18:01
3
u
1.05
0.85
Sep 12, 18:02
3
u
1.07
0.83
Sep 12, 18:02
3
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:03
3
u
1.09
0.81
Sep 12, 18:04
3
u
1.11
0.80
Sep 12, 18:04
3
u
1.13
0.78
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:06
2.5-3
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:08
2.5-3
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:09
2.5-3
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:09
2.5-3
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:10
2.5-3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:11
2.5-3
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:12
2.5-3
u
1.06
0.84
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.09
0.81
Sep 12, 18:14
2.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:16
2.5
u
0.91
0.99
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:18
2.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:18
2.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:19
2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:20
2-2.5
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:21
2-2.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:22
2-2.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:24
2-2.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:25
2-2.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
0.98
0.92
Sep 12, 18:26
2-2.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.08
0.82
Sep 12, 18:29
2
u
0.77
1.14
Sep 12, 18:29
2
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:29
2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:29
2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:30
2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:32
2
u
0.84
1.06
Sep 12, 18:32
2
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:33
2
u
0.88
1.02
Sep 12, 18:33
2
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:33
2
u
0.94
0.96
Sep 12, 18:33
2
u
0.95
0.95
Sep 12, 18:33
2
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:34
2
u
1.00
0.90
Sep 12, 18:34
2
u
1.03
0.87
Sep 12, 18:35
2
u
1.04
0.86
Sep 12, 18:35
1.5-2
u
0.76
1.16
Sep 12, 18:36
1.5-2
u
0.78
1.13
Sep 12, 18:36
1.5-2
u
0.79
1.12
Sep 12, 18:37
1.5-2
u
0.80
1.11
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:38
1.5-2
u
0.83
1.07
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:39
1.5-2
u
0.86
1.04
Sep 12, 18:40
1.5-2
u
0.87
1.03
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.89
1.01
Sep 12, 18:41
1.5-2
u
0.90
1.00
Sep 12, 18:42
1.5-2
u
0.93
0.97
Sep 12, 18:43
1.5-2
u
0.99
0.91
Sep 12, 18:44
1.5
u
0.76
1.16
Sep 12, 18:44
1.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 18:45
1.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 18:47
1.5
u
0.87
1.03
Sep 12, 18:48
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:04
1.5
u
0.84
1.06
Sep 12, 19:05
1.5
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 19:06
1.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:07
1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:08
1.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 19:08
1.5
u
1.01
0.89
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:09
1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:10
1-1.5
u
0.72
1.21
Sep 12, 19:10
1-1.5
u
0.75
1.17
Sep 12, 19:11
1-1.5
u
0.78
1.13
Sep 12, 19:11
1-1.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.11
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.88
1.02
Sep 12, 19:13
1-1.5
u
0.90
1.00
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
0.94
0.96
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.09
0.81
Sep 12, 19:15
1-1.5
u
1.13
0.78
Sep 12, 19:15
1
u
0.64
1.35
Sep 12, 19:16
1
u
0.68
1.28
Sep 12, 19:16
1
u
0.71
1.23
Sep 12, 19:16
1
u
0.73
1.20
Sep 12, 19:17
1
u
0.75
1.17
Sep 12, 19:17
1
u
0.77
1.14
Sep 12, 19:17
1
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:18
1
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:18
1
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:19
1
u
0.90
1.00
Sep 12, 19:19
1
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:20
1
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:20
1
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:20
1
u
1.03
0.87
Sep 12, 19:21
1
u
1.00
0.90
Sep 12, 19:21
1
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:21
1
u
1.08
0.82
Sep 12, 19:21
0.5-1
u
0.65
1.33
Sep 12, 19:22
0.5-1
u
0.66
1.31
Sep 12, 19:22
0.5-1
u
0.71
1.23
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.74
1.19
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:24
0.5-1
u
0.78
1.13
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.86
1.04
Sep 12, 19:26
0.5-1
u
0.89
1.01
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.91
0.99
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.92
0.98
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
0.98
0.92
Sep 12, 19:28
1.5-2
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.06
0.84
Sep 12, 19:29
1.5
u
0.73
1.20
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.76
1.16
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.77
1.14
Sep 12, 19:31
1.5
u
0.79
1.12
Sep 12, 19:32
1.5
u
0.82
1.08
Sep 12, 19:32
1.5
u
0.81
1.09
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.83
1.07
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.85
1.05
Sep 12, 19:33
1.5
u
0.87
1.03
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.95
0.95
Sep 12, 19:34
1.5
u
0.96
0.94
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.97
0.93
Sep 12, 19:35
1.5
u
0.99
0.91
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.02
0.88
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.04
0.86
Sep 12, 19:36
1.5
u
1.11
0.80
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.13
0.78
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.19
0.74
Sep 12, 19:37
1.5
u
1.21
0.72
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.25
0.70
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.28
0.68
Sep 12, 19:38
1.5
u
1.33
0.65
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.40
0.61
Sep 12, 19:40
1.5
u
1.42
0.60
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.63
0.51
Sep 12, 19:41
1.5
u
1.81
0.45
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.72
0.48
Sep 12, 19:42
1.5
u
1.85
0.44
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.08
0.38
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.17
0.36
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.38
0.32
Sep 12, 19:44
1.5
u
2.50
0.32
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.85
0.27
Sep 12, 19:45
1.5
u
2.56
0.31
Sep 12, 19:46
1.5
u
2.63
0.30
Sep 12, 19:46
1.5
u
2.94
0.26
Sep 12, 19:46
1.5
u
3.12
0.24
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.22
0.23
Sep 12, 19:47
1.5
u
3.84
0.18
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:48
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:48
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:50
1.5
u
3.44
0.21
Sep 12, 19:50
1.5
u
3.33
0.22
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.16
0.16
Sep 12, 19:51
1.5
u
4.54
0.14
Sep 12, 19:51
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.55
0.10
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.00
0.12
Sep 12, 19:52
1.5
u
5.88
0.09
Sep 12, 19:53
1.5
u
6.66
0.07
Sep 12, 19:53
2.5
u
5.55
0.10
Sep 12, 19:53
2.5
u
7.14
0.06
Sep 12, 19:53
2.5
u
8.33
0.04
Sep 12, 19:54
2.5
u
7.69
0.05
Sep 12, 19:54
2.5
u
7.14
0.06
Sep 12, 19:54
2.5
u
9.09
0.03
easybet
Update time
Aug 29, 18:17
2.5-3
u
0.84
1.04
Aug 29, 20:54
2.5-3
u
0.80
1.08
Aug 30, 06:44
2.5-3
u
0.83
1.04
Aug 30, 08:20
2.5-3
u
0.80
1.08
Aug 30, 08:52
2.5-3
u
0.84
1.03
Aug 30, 09:21
2.5-3
u
0.80
1.08
Sep 04, 21:48
2.5-3
u
0.83
1.04
Sep 05, 13:47
2.5-3
u
0.80
1.08
Sep 06, 10:28
2.5-3
u
0.73
1.13
Sep 11, 00:12
2.5-3
u
0.79
1.09
Sep 11, 17:15
2.5-3
u
0.79
1.09
Sep 11, 17:38
2.5-3
u
0.73
1.13
Sep 12, 07:19
2.5-3
u
0.73
1.13
Sep 12, 07:49
2.5-3
u
0.81
1.06
Sep 12, 10:03
2.5-3
u
0.81
1.06
Sep 12, 14:36
2.5-3
u
0.71
1.17
Sep 12, 16:51
2.5-3
u
0.68
1.21
Sep 12, 18:03
3
u
1.00
0.80
Sep 12, 18:05
2.5-3
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:07
2.5-3
u
0.90
0.90
Sep 12, 18:13
2.5-3
u
1.00
0.80
Sep 12, 18:15
2.5
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:17
2.5
u
0.90
0.90
Sep 12, 18:21
2.5
u
1.00
0.80
Sep 12, 18:23
2-2.5
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:27
2-2.5
u
0.90
0.90
Sep 12, 18:28
2-2.5
u
1.00
0.80
Sep 12, 18:31
2
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:37
1.5-2
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:46
1.5
u
0.80
1.00
Sep 12, 18:49
1.5
u
0.90
0.90
Sep 12, 19:08
1.5
u
1.00
0.80
Sep 12, 19:12
1-1.5
u
0.80
1.00
Sep 12, 19:14
1-1.5
u
0.90
0.90
Sep 12, 19:16
1
u
0.80
1.00
Sep 12, 19:23
0.5-1
u
0.80
1.00
Sep 12, 19:25
0.5-1
u
0.90
0.90
Sep 12, 19:27
0.5-1
u
1.00
0.80
Sep 12, 19:29
1.5-2
u
1.00
0.80
Sep 12, 19:30
1.5
u
0.80
1.00
Sep 12, 19:35
1.5
u
1.00
0.80
Sep 12, 19:39
1.5
u
1.35
0.60
Sep 12, 19:43
1.5
u
2.20
0.35
macauslot
Update time
Sep 07, 15:39
3
u
0.90
0.80
Sep 11, 17:10
3
u
0.90
0.80
Sep 12, 15:31
3
u
0.85
0.85
Sep 12, 15:32
3
u
0.75
0.95

 league (ratio)

Ad Tags

Soccer188 email contact (for ads & more): soccer188.web@gmail.com